KOUČOVÁNÍ

Je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v osobní i pracovní oblasti.

V osobní oblasti bývá výsledkem koučování spokojenost klienta se svým životem, zlepšení vztahů s ostatními, zefektivnění komunikace, nastavení si vlastních hranic, nastartování a udržení změny, uvědomění si vlastní hodnoty, plnění si svých cílů a snů, apod.

V pracovní oblasti bývá výsledkem koučování zejména lepší fungování, vyšší výkon, vyšší produktivita, změna organizační kultury, apod. Všech těchto pracovních výsledků se dosahuje cestou zvýšení osobních kompetencí, a to zejména díky práci klienta na sobě samém. Osobní a pracovní oblast je v životě člověka spojená nádoba. Proto stojí za to kromě výkonnostních cílů podporovat prostřednictvím koučování i pracovní a osobní spokojenost lidí. Spokojenost zaměstnance a věrnost firmě funguje paralelně - důkazem toho je zkušenost, že spokojeného zaměstnance často konkurence nenaláká ani na vyšší plat. A kdo by nechtěl mít firmu postavenou na spokojených a věrných zaměstnancích?

Jako systemický kouč používám "Na řešení zaměřený přístup (Solution Focused Approach)", který se vyznačuje krátkostí v terapii, kdy během několika sezení (cca 5 - 10 setkání) si klient formuluje svůj cíl a dosáhne ho. Dále používám "Zakázkový model", který je postaven na dojednávání zakázky mezi klientem (přichází s žádostí/potřebou) a koučem (přichází s nabídkou), výsledkem je poté naplnění zakázky.

Pozn.: Koučování může probíhat i venku, při procházce přírodou, pokud máte zájem. Budeme jak filozofové ve starověku, kteří při chůzi přemýšleli a diskutovali. Budeme mít cíl a budu Vás doprovázet na cestě (jak reálně, tak obrazně ve vaši mysli). Navíc uděláme i něco pro naše zdraví a třeba splníme doporučený denní počet kroků.