SUPERVIZE

Nabízím supervizi pro pomáhající profese (sociální a zdravotnická oblast, školství).

Při supervizi budeme společně pracovat (pomocí rozhovoru) na tom, aby se Vám lépe a efektivněji pracovalo. Supervize se zaměřuje na pracovní oblast pomáhajících profesionálů, a tak je příjemcem v konečném důsledku především Váš klient (pacient, žák/student). Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaného/supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. Přidanou hodnotou úspěšné a funkční supervize je zejména zlepšení vztahů na pracovišti, tvořivé myšlení, efektivnější zpětná vazba, více času pro manažera, větší flexibilita a adaptabilita.

Supervizi poskytuji jak individuální pro jednotlivce, tak i pro skupinu či pracovní týmy.

"Člověk zůstane uvězněn v pokoji s dveřmi, které jsou odemčené a otevírají se dovnitř, a to tak dlouho, dokud nezačne táhnout k sobě, místo aby tlačil ven." (Ludwig Wittgenstein)