Supervize & koučování


Nabízím koučování a individuální i skupinovou supervizi, které vycházejí ze systemického přístupu. Systemické koučování (i supervize) vždy sleduje hlavní cíl - dosahovat dohodnutého cíle a zvyšovat kompetenci lidí rozhodovat o věcech, o kterých jsou schopni rozhodovat sami.

Hlavním nástrojem mé práce je pokládání konstruktivních a užitečných (pro klienta) otázek, které ho posunou blíže k jeho vytyčenému cíli. Nebudu vám tedy dávat nevyžádané rady, hodnotit, vymýšlet možnosti, apod. jelikož Vy = klient jste hlavním expertem na svůj život. Já, jako kouč, tu pro Vás budu jako partner v rozhovoru, ten co Vám bude aktivně naslouchat, dá prostor popřemýšlet, utřídit si myšlenky, stanovit priority a změnit věci, které změnit chcete.

"Hlavní myšlenkou je, že změna je normální. Každý lidský nebo ekologický systém se mění." (Giafranco Cecchin)

KOUČOVÁNÍ

Je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v osobní i pracovní oblasti.

V osobní oblasti bývá výsledkem koučování spokojenost klienta se svým životem, zlepšení vztahů s ostatními, zefektivnění komunikace, nastavení si vlastních hranic, nastartování a udržení změny, uvědomění si vlastní hodnoty, plnění si svých cílů a snů, apod.

V pracovní oblasti bývá výsledkem koučování zejména lepší fungování, vyšší výkon, vyšší produktivita, změna organizační kultury, apod. Všech těchto pracovních výsledků se dosahuje cestou zvýšení osobních kompetencí, a to zejména díky práci klienta na sobě samém. Osobní a pracovní oblast je v životě člověka spojená nádoba. Proto stojí za to kromě výkonnostních cílů podporovat prostřednictvím koučování i pracovní a osobní spokojenost lidí. Spokojenost zaměstnance a věrnost firmě funguje paralelně - důkazem toho je zkušenost, že spokojeného zaměstnance často konkurence nenaláká ani na vyšší plat. A kdo by nechtěl mít firmu postavenou na spokojených a věrných zaměstnancích?

Jako systemický kouč používám "Na řešení zaměřený přístup (Solution Focused Approach)", který se vyznačuje krátkostí v terapii, kdy během několika sezení (cca 5 - 10 setkání) si klient formuluje svůj cíl a dosáhne ho. Dále používám "Zakázkový model", který je postaven na dojednávání zakázky mezi klientem (přichází s žádostí/potřebou) a koučem (přichází s nabídkou), výsledkem je poté naplnění zakázky.

Pozn.: Koučování může probíhat i venku, při procházce přírodou, pokud máte zájem. Budeme jak filozofové ve starověku, kteří při chůzi přemýšleli a diskutovali. Budeme mít cíl a budu Vás doprovázet na cestě (jak reálně, tak obrazně ve vaši mysli). Navíc uděláme i něco pro naše zdraví a třeba splníme doporučený denní počet kroků.


SUPERVIZE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Nabízím supervizi pro pomáhající profese (sociální a zdravotnická oblast, školství).

Při supervizi budeme společně pracovat (pomocí rozhovoru) na tom, aby se Vám lépe a efektivněji pracovalo. Supervize se zaměřuje na pracovní oblast pomáhajících profesionálů, a tak je příjemcem v konečném důsledku především Váš klient (pacient, žák/student). Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaného/supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. Přidanou hodnotou úspěšné a funkční supervize je zejména zlepšení vztahů na pracovišti, tvořivé myšlení, efektivnější zpětná vazba, více času pro manažera, větší flexibilita a adaptabilita.

Supervizi poskytuji jak individuální pro jednotlivce, tak i pro skupinu či pracovní týmy.

"Člověk zůstane uvězněn v pokoji s dveřmi, které jsou odemčené a otevírají se dovnitř, a to tak dlouho, dokud nezačne táhnout k sobě, místo aby tlačil ven." (Ludwig Wittgenstein)Mgr. Valjentová Adéla
2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!